یافتن تامین کنندگان مناسب کالا برای مشتریان خود، تامین کنندگانی که قادرند محصولاتی را ارائه دهند که کیفیت آنها فراتر از نیازهای مشتریان است.

تبدیل شدن به یک شریک حرفه ای بازاریابی برای موکلان خود به منظور دستیابی به اهداف فروش، اطلاعات بازار و ارائه خدمات مشتریان

ارائه محصولات با کیفیت و خدمات قابل اطمینان و نیز معرفی تولیدکنندگان معتبر و معروف

تلاشی سرسختانه به منظور برآورده کردن نیازهای روزافزون و گوناگون مشتریان

فهرست